Apie mane

 Artūras gimė 1963 m. Anykščių rajone, Viešintose, dailės ir muzikos aplinkoje (tėvai). Tai, matyt, ir paskatino rinktis meno krypties profesiją. 1984 metais įstoja į Telšių taikomosios dailės technikumą (dabar VDA Telšių fakultetas) ir sėkmingai studijuoja, vertina pasirinktą studijų kryptį ir 1989 m. baigia studijas įgydamas metalo dailininko kvalifikaciją. Po studijų paskiriamas ir dirba Klaipėdos dailės kombinate juvelyru – graveriu. Dirbo iki kombinato uždarymo. Po to prasideda savarankiška kūrybinė veikla, kuri tęsiasi iki šiolei.
Artūras sėkmingai kuria mažųjų formų skulptūras dažnai naudodamas ready made priemones. Kūrybos stilistika artima steampunk kultūriniam judėjimui, tačiau su savitu požiūriu į tai. Naujai įtaigi plastika ir priemonės iš daiktų, kažkada turėjusių visai kitą gyvenimą (paskirtį), grįžta į naują nūdienos laiką, sukeliant dvejopus jausmus. Gaunamas kūrinys naujai emocinei patirčiai praplečia jausminį ryšį tarp buvusio ir naujai gimstančio objekto. Gerai įvaldytos specifinės medžiagos ir profesionalus tradicinių ir naujų technologijų taikymas (specialios studijos ir ilgalaikė praktika) duoda kūrybinį rezultatą. Artūro kūriniai estetiškai įtaigūs, jaudinantys ir skatinantys teigiamą emociją su lengva humoro doze.
Menininkas, pajutęs Viktorijos epochos mechanizmų romantiką, meistriškai įvaldęs perdirbinių technologijas teigia įgaunąs kūrybinę laisvę, gebėjimą matyti realybėje neegzistuojančius dalykus. Kelių epochų kultūrų jungimas duoda netikėtą rezultatą ir pačiam autoriui.
Dar viena raiškos forma – interjero dekoravimas ilgainiui tapęs tapyba, kartu rišant su interjero reljefine, tapybine metalo plastika.
Labai reikšminga Artūro kūryboje jo pilietinė pozicija. Laikydamasis principo kurti ekologiškai tausojant aplinkos meną, naudojant kitur nebepanaudojamas ir aplinkai nekenkiančias medžiagas, kurti kūrinius savo temomis ir siužetais bylojančius saugią taikią aplinką.
Autoriaus kūrybos vertintojas įvairus – nuo neturinčio gilesnės dailės patirties iki gebančio profesionaliai vertinti naujus kūrybinius reiškinius suvokiančio žiūrovo.
Artūro parodos nelieka be atgarsio. Kūrinius įsigyja ir vertina kolekcininkai. Darbų yra įsigiję Lietuvos, Lenkijos, Olandijos, Vokietijos, Belgijos, Prancūzijos, Ispanijos, JAV, Australijos, Kinijos ir kitų šalių kolekcininkai ir muziejai.
                                                                   Romualdas Inčirauskas VDA Telšių fakulteto prof.
                                                                   LDS narys nuo 1986m.
PERSONALINĖS PARODOS :
2022 ,, Stimpankomania,, galerija ,,Autoportretas ,, Vilnius, Lietuva
2022 ,, Reikia pamatyti,, Naujoji Klaipėdos galerija, Klaipėda, Lietuva
2021 ,,Laužynų didvyriai” ,,Rūtų” galerija Klaipėda, Lietuva
2018 Naujoji Klaipėdos galerija ,,Antras šansas. Transformacija ” Klaipėda, Lietuva
GRUPINĖS PARODOS :
2023 ,,Menas be stogo,, Vilnius, Lietuva
2023 Faktas-Forma / Fact-Form ,,Bronzos amžius,, Klaipėda, Lietuva
2023 Kolektyvinė ekspresyvios tapybos ir meno objektų paroda ,, Kolekcija ,, Kaunas, Lietuva
2022 „Parallax Art Fair“ Londonas, Jungtinė Karalystė
2020 „Vakarų vėjai 20″ (Ne) Priklausomi ” Klaipėda, Lietuva
2019 LDS Klaipėdos filialo meno festivalio Faktas-Forma  Klaipėda, Lietuva
2019 Projektas „Menas be stogo“ Vilnius, Lietuva
2014 Meno Forumas Homo Ludens XVII  Jonava, Lietuva